O nas

Przedszkole Uniwersyteckie rozpoczęło działalność 1 września 2019 roku jako niepubliczna placówka oświaty, dedykowana przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Przedszkole ulokowane na terenie kampusu Oliwa zostało powołane jako integralna część środowiska akademickiego. Od dnia 1 września 2022 roku Organem prowadzącym placówkę są Pozytywne Inicjatywy.

Koncepcja funkcjonowania przedszkola oparta jest na filozofii edukacyjnej Reggio Emilia. Zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. W przedszkolu istotna rolę odgrywa organizacja pracy, przestrzeni i czasu. Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego pozwala skoncentrować działania Kadry na wzmacnianiu więzi Dzieci z przyrodą poprzez codzienną aktywność w plenerze. Dzieci i Rodzice są współorganizatorami przedszkolnej codzienności – przedszkole jest ich Miejscem. Otoczenie i wykorzystywane materiały (tzw. loose parts) prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.

Od 1.01.2023 jesteśmy placówką publiczną. Oznacza to, że w naszej placówce nie pobieramy opłat za czesne. Obecna nazwa placówki brzmi Publiczne Przedszkole Uniwersyteckie.