O nas

Pozytywne Przedszkole Uniwersyteckie w Gdańsku rozpoczęło działalność 1 września 2019 roku. Obecnie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną od 1 września 2022 roku przez Fundacje Pozytywne Inicjatywy, dedykowana przede wszystkim dzieciom pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, ale każdy z Państwa może wziąć udział w rekrutacji.

Nasze przedszkole działa w oparciu o elementy filozofii Reggio Emilia, co stanowi fundament naszej pracy pedagogicznej. Podkreślamy: indywidualność dziecka, rolę środowiska, współpracę z rodzicami oraz kreatywność i wyrażanie. Te elementy tworzą środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi oraz rozwijają wartości takie jak szacunek, empatia i otwartość na świat.