Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Marta Murawska – Logopeda Poniedziałek 12:30-15:00

Agata Walkusz – Psycholog Piątek 14:00-16:00