Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska

Marta Orlikowska-Jurczak

Maja Maciejewska