Rusza rekrutacja miejska do przedszkoli publicznych

Zasady Rekrutacji

– Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Uniwersyteckiego w Gdańsku odbywa się zgodnie z

„Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024” przygotowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Rekrutacja ta odbywa się za pośrednictwem platformy www.edu.gdansk.pl (bezpośredni link do rejestracji https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk,) na której Rodzice/Opiekunowie wypełniają wniosek.

– Wypełniony wniosek w systemie po wydrukowaniu wraz z załącznikami składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

– 01.03-15.03.2023 r. do godz. 16.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

– 27.03.2023 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

– 28.03-3.04.2023 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy

– 5.04.2023  r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca:

– 16.05.2022-20.05.2022 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

– 02. 06.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

– 03.06.2022 r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

– 13.06.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.