Sensoryczne pisanki

Patrzcie, ile na stole pisanek
Każda ma oczy
Malowane,
Naklejane.

Każda ma uśmiech kolorowy
I leży na stole grzecznie
Żeby się nie potłuc przypadkiem 
W dzień świąteczny.

Pisanki
Nie są do jedzenia.
Z pisanek się wyklują 
Świąteczne życzenia