RUSZA REKRUTACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od 01.03.2024 r.(piątek) od godz. 12.00 do 15.03.2024 r.(piątek) do godz. 16.00 będzie można złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja dotyczy nowych dzieci startujących w rekrutacji.

Poniżej link do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, dzięki której mogą wziąć Państwo udział w rekrutacji:

 https://edu.gdansk.pl/rejestracja.html

Wniosek i dokumenty mogą Państwo również podpisać profilem zaufanym (obojga rodziców) bez konieczności osobistego stawienia się.